برنامه Advanced SystemCare برای مراقبت حرفه ای از ویندوز و بهینه سازی و افزایش

برنامه Advanced SystemCare  برای مراقبت حرفه ای از ویندوز و بهینه سازی و افزایش سرعت آن طراحی شده است. در ادامه به بررسی فواید کلیدی این نرم افزار می پردازیم:
به کمک این نرم افزار می توانید حس تازگی را بار دیگر به کامپیوتر خود ببخشید! این نرم افزار برای جدیدترین نسخه ویندوز طراحی شده است. و سرعت سیستم و قابلیت اطمینان را به بهترین نحو بالا می برد.
•   قابلیت یکپارچه کردن و بهینه سازی هارد دیسک: توابع Defrag با سرعت بالا، که عمل یکپارچه کردن هارد دیسک را با سرعتی بیش از 10 برابر سریعتر از سایر ابزارهای یکپارچه سازی، انجام می دهد. شامل "SmartDefrag" می باشد که باعث بهینه سازی دیسک برای افزایش سرعت هارد دیسک و کاهش پراکندگی اطلاعات روی هارد در آینده می شود.
•   بهینه سازی و پاک کردن رجیستری از هرگونه خطا: به طور ایمن داده های بی استفاده و ناخاسته را از رجیستری پاک می کند، آن را متراکم کرده و عمل یکپارچه سازی را روی کل رجیستری برای دستیابی به ماکزیمم کارایی، انجام می دهد. به کمک تکنولوژی "Deep Scan" خطاها و داده های از دست رفته در رجیستری را یافته آنها را تثبیت می کند.
•   به طور خودکار در پس زمینه کار می کند: تنها کافی است این نرم افزار را نصب کنید. این برنامه قدرتمند بدون توقف و به طور خودکار و بیصدا در پس زمینه سیستمتان کار می کند. می توانید آن را برحسب یک جدول زمانبندی تنظیم کنید و یا اجازه دهید که به طور خودکار هر زمان که کامپیوترتان بیکار است، اجرا شود.
•   حمایت از سیستم با استفاده از ابزار حفاظتی پیشرفته: بررسی و حذف برنامه های جاسوسی . این نرم افزار از برنامه های جاسوسی و هکرها برای نصب ایتم های ویروسی بر روی کامپیوترتان جلوگیری می کند.
•   پاکسازی و حذف فایل های اضافی هارد دیسک به طور سریع و گسترده برای افزایش کارایی آن: سیستمتان را با کارایی بیشتر بارگذاری کنید، که این کار توسط حذف فایل های از دست رفته، از بین بردن فایل های ناخاسته، پاک کردن فایل های غیرقابل استفاده صورت می گیرد.
•   سیستمتان را در بالاترین کارایی نگه دارید: بهینه سازی ویندوز برای دستیابی به بیشترین کارایی و بالاترین سرعت اینترنت توسط رها کردن قدرت غیرقابل انتقال سیستم،مبنی بر چگونگی استفاده از pc و پیکربندی شبکه.

و...

download

size 8.5 mb

A Click A Day to Clean, Repair, Protect & Optimize your PC! Advanced SystemCare FREE (formerly Advanced WindowsCare Personal) has a one-click approach to help protect, repair, clean, and optimize your PC. With over 35 MILLION downloads since 2006, this fantastic, award-winning, free PC repair software is a "must-have" tool for your computer. 100% safe with no adware, spyware, or viruses; a PC maintenance program that’s incredibly easy to use. Why waste money on expensive "registry cleaners" to fix your PC when Advanced SystemCare Free will repair, tune, and maintain it for you – for free!
The World’s Top System Utility for Superior PC Health! Protect and speed up your computer with Advanced SystemCare PRO (formerly Advanced WindowsCare Professional)! It provides an always-on, automated, all-in-one PC Healthcare Service with anti-spyware, privacy protection, performance tune-ups, and system cleaning capabilities.
This powerful and award-winning precision tool fixes stubborn errors, cleans out clutter, optimizes internet and download speeds, ensures personal security and maintains maximum computer performance automatically.


Advanced SystemCare v3 has New Features, New Interface, New Functions, Improved Scanning, Cleaning, Repairing, and Optimizing, Triple Backup Mechanism and Faster Loading. With the novel system technology, Advanced SystemCare empowers you to run your computer faster, more stably and more efficiently than with any other system utilities.

Key Benefits:
• Enjoy That New PC Feeling Again - New! Designed for the latest Windows system environment. Speeds up your PC and improves reliability.
• Powerful Hard Drive Defrag and Optimization - New! High-speed Disk Defrag function to defragment hard drives up to 10 times faster than other defragmentation tools. Includes "SmartDefrag" disk optimization to make your hard drives run faster and be less fragmented in the future.
• Next-generation Registry Deep Clean and Optimization -New! Safely cleans registry junk, compacts registry bloats and defragment the whole registry for maximum performance. Finds and fixes the registry errors others miss with "Deep Scan" technology.
• Automated Working in the Background - New! Just install it and forget it. This powerful utility works continuously, automatically and quietly in the background on your PC. You can set it as your schedule or just let it work automatically when your PC is idle.
• Defends PC Security with Extra Protection - Improved! Detect and analyze Windows security environment. Scans and removes spyware and adware using up-to-date definition files. Prevents spyware, hackers and hijackers from installing malicious items on your computer. Erases and updates your PC’s activity history.
• Quick and Extensive Clean-up for Hard Drives - Improved! Boosts your system’s performance by cleaning missing files, destroying unwanted files, deleting obsolete files, and removing junk files. Supports clean-up of over 50 different types of junk files.
• Keeps Your PC Running at Peak Performance - Improved! Fully optimizes Windows for ultimate system performance and top Internet speed by unleashing the built-in power of your system, based on how you use your PC and your network configuration. Turns your PC into a business PC, a productive workstation, an entertainment center, a game machine, or a scientific computing PC.
• Fixes Multiple System Errors - Improved! Keeps your PC stable and running at peak efficiency. Continuously repairs system configurations by eliminating system bottlenecks and preventing crashes.
• FREE, Award-winning Customer Support for All Users. 100% free 24x7 Technical Support and community support.

Languages: English, Danish, German, Dutch, Hungarian, Indonesian, Italian, Serbian, Turkish, Russian, French, Brazilian Portuguese, Spanish, Korean, Czech and other languages.

Designed for Windows 7, Vista, XP and 2000 (32bit and 64bit).

/ 0 نظر / 5 بازدید