Chronograph 6.51

Chronograph 6.51

 

شما با ایننرم افزاردیگر هیچ احتیاجی به تنظیم ساعت کامپیوتر خود و یا نگاه کردن به اینترنت برای زمان و تاریخ دقیق احتیاج نخواهید داشت.
ایننرم افزاراین کارها را به طور خودکار برای شما انجام میدهد و ساعت کامپیوتر شما را همیشه دقیق نگه میدارد. کار اصلی ایننرم افزارهماهنگ کردن وقت محلی با وقت کامپیوتر شما میباشد.
برای این کار ایننرم افزاراز سرور خود انجمن ملی استانداردها و تکنولوژی (NIST) استفاده میکند. ایننرم افزاردقتی بسیار بالا دارد و در پیدا کردن وقت محلی که نسبت به زمان خود کسر میکند خطای ایجاد شده نادرا و به طور استثنایی از مقدار نیم ثانیه تجاوز میکند.
این خطا نیز فقط به خاطر تاخیر در انتقال اطلاعات بوسیله شبکه میباشد که غیر قابل اجتناب میباشد.
شما به راحتی میتوانید به ده عدد NIST دسترسی داشته باشید ،
به طور خودکار اتصال به شبکه را شماره گیری میکند ،
ایننرم افزاربا هر سرور زمانی قابلیت کار کردن دارد مثلا میتوانید آن را با هر کامپیوتر موجود در LAN خود همزمان کنید ،
اگر یکی از سرورها خراب باشد به طور خودکار به سرور دیگر متصل میشود ،میتوانید آن را در System tray مخفی بکنید یعنی هیچ احتیاجی به فضای دسکتاپ ندارد .
قابلیت استفاده برای Dial-Up Networking connection

 

 

ادامه مطلب...

/ 0 نظر / 22 بازدید